Kdo je SeneCura

Společnost SeneCura je největším soukromým poskytovatelem pobytových sociálních služeb v České republice. V 15 SeniorCentrech (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) pečujeme o 1 500 klientů včetně těch s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.

Naše motto zní „Život pokračuje s námi“ a abychom ho naplnili, stavíme člověka s jeho individualitou, přáními a potřebami do středu našeho zájmu. Maximálně se snažíme, abychom o klienty pečovali tak, aby i přes všechna svá fyzická či psychická omezení prožívali svobodný život dle svých zvyklostí.

Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů. Domovy SeneCura jsou založeny na partnerství, spolupráci, inovacích, kvalitní péči, ale i na vysoké kvalitě života ve stáří.

Díky spolupráci s městy, obcemi, mateřskými školkami a školami jsou naše domovy místy pro častá setkávání různých generací. V některých našich domovech provozujeme i dětské skupiny. V oblasti mezigeneračního propojování spolupracujeme například s organizací Mezi námi.

www.senecura.cz